Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

SARS-CoV-2

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

 

 

 

 

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·        Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na:

 gov.pl/koronawirus.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 

 kliknij i dowiedz się więcej

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

– kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

– kliknij i dowiedz się więcej