Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Zarządzenia -przyjęcia na studia

DO PORANIA: 

 
 
 
 
 
 
ARCHIWUM
 

Zarządzenie nr 25/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 29 września 2020 roku,  w sprawie Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 8 maja 2020 roku dotyczącego ustalenia warunków, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

Zarządzenie nr 12/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia warunków, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

Zarządzenie nr 11/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

Złącznik do zarządzenie nr 11/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu