Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Zajęcia dla studentów I roku studiów licencjackich 

i magisterskich odbędą się 16 października 2021 r.  

Plan zajęć dla studentów I roku -studia licencjat

9:00 – 10:30                       Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:40 – 13:05                     Nauka administracji                                                                                                                                                  – dr A. Stefanek-Dziadosz

13:10 – 15:35                     Podstawy socjologii i metody socjologicznych                                                                                                         – dr  M. Kołecka

15:40 – 16:25                     Sprawy organizacyjne

Plan zajęć dla studentów I roku -studia magisterskie

9:00 – 10:30                      Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:40 – 13:05                    Postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne                                                                                        – dr Adam Kasprzyk

13:10 – 15:35                    Umowy w administracji                                                                                                                                              – dr A. Stefanek-Dziadosz

15:40 – 16:25                    Sprawy organizacyjne