Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Plan Zajęć

 

STUDIA PODYPLOMOWE – PLANY ZAJĘĆ

 

DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU NA PLATFORMĘ MOODLE

 

 

 

 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn niezależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.