Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Informacje

Obrony prac dyplomowych odbędą się

w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w sali nr 15

od godziny 10:00

Zarządzenie nr 1/2019/2020 Prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów dyplomowych dla słuchaczy studiów podyplomowych kończących naukę w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie § 38 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów WSHP w związku z § 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych WSHP,  zarządzam, co następuje:

1

Egzaminy dla słuchaczy studiów podyplomowych kończących naukę w roku akademickim 2019/2020,  odbędą się w dniu 30 listopada 2019 r.

 

2

Celem przeprowadzenia egzaminu dyplomowanego dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne”, „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” , „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” , powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie

  • dr Adam Erechemla prof.WSHP –Przewodniczący Komisji,
  • dr Małgorzata Kiedrowska –członek,
  • dr Monika Kozera-Wierzchoś –członek.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.o

Życzenia Świąteczne

Holler Box