Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Zarządzenia

ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zachowania reżimu sanitarnego dla nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami  i studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu w roku akademickim 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

Załącznik do zarządzenia nr 3/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r. Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia Programu studiów I stopnia na kierunku Administracja.

– kliknij i dowiedz się więcej 

Załącznik do zarządzenia nr 4/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r. Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia Programu studiów II stopnia na kierunku Administracja

– kliknij i dowiedz się więcej 

Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r. Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w Programie studiów II stopnia na kierunku Administracja

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 1 października 2020 roku,  w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu w roku akademickim 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 08/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 stycznia 2021 roku,  w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu    

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Statutu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie zmiany organizacji studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i administracja przedsiębiorstw i samorządów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Programach studiów I i II stopnia na kierunku Administracja w zakresie wymiaru praktyk zawodowych (studenckich)

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2021 roku, w sprawie ustalenia warunków, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020/2021

 

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

Złącznik do zarządzenie nr 11-2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 12/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia warunków, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 14/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu  z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z wykorzystaniem technologii informatycznych

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 1lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019/2020  z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z wykorzystaniem technologii  informatycznych (środków komunikacji elektronicznej)

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 16/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 19/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmiany w Regulaminie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

Załącznik do zarządzenia  nr 22/2019/2020 z dnia 25 września 2020 r. Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej ,

ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie upoważnienia dla Pełnomocnika Rektora w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

ZARZĄDZENIE NR 25/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 29 września 2020 roku,  w sprawie Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 8 maja 2020 roku dotyczącego ustalenia warunków, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

– kliknij i dowiedz się więcej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHIWUM

ZARZĄDZENIE NR 2/201/2019 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych i magisterskich na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2018/2019 –

pobierz