Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Władze

WŁADZE UCZELNI


 

 

REKTOR

dr Aneta Stefanek-Dziadosz

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI

i NAUK SPOŁECZNYCH 

dr Adam Kasprzyk

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI

i NAUK SPOŁECZNYCH 

dr Małgorzata Kiedrowska

 

STRUKTURA UCZELNI


 

Kierunek Administracja

Zakład Administracji i Ochrony Środowiska

Kierownik: dr Adam Kasprzyk 

Pracownicy:  dr Adam Erechemla -Profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

                       ks. dr Grzegorz Martyna

                       dr Renata Mazurkiewicz

                       mgr Izabela Dzieciuch

                       mgr Claudia Grzyb   

                       mgr Anna Grzywacz

 

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Komparatystyki Prawniczej

Kierownik: dr Tadeusz Branecki 

Pracownicy: dr Aneta Stefanek-Dziadosz

                       dr Małgorzata Kiedrowska

                       s. dr Teresa Kuniszewska

                       mgr Janusz Sobolewski