Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

O WSHP

 

CHARAKTERYSTYKA UCZELNI

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Studium Generale Sandomiriense powstała w 1995 r.  Wysoki poziom dydaktyczny naszej Uczelni jest dobrze postrzegany w Kraju. W 2004 r. WSHP zajęła czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu niepaństwowych szkół wyższych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy, w edycji 2005 r. została oceniona jako druga uczelnia niepaństwowa w Polsce. Prawdziwy sukces WSHP odniosła w rankingu na 2006 rok, w którym została uznana jako najlepsza niepubliczna uczelnia licencjacka w Polsce. Dbałość o wysoki poziom kształcenia ujawniła się w pozytywnych ocenach poszczególnych kierunków studiów przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uczelnia oferuje studentom studia licencjackie w trybie niestacjonarnym na dwóch kierunkach studiów. W ramach każdego z kierunków jest możliwość wyboru kilku specjalności bądź specjalizacji. Ponadto Uczelnia oferuje możliwość studiów na licznych kierunkach studiów podyplomowych.

WSHP w różny sposób angażuje się w życie społeczne regionu. Jego przejawem jest:

  • utworzenie Uniwersytetu III Wieku dla „nieco starszych studentów”;
  • utworzenie Arboretum – jedynego ogrodu botanicznego w województwie świętokrzyskim posiadającego blisko 700 gatunków roślin.

WSHP oferuje studentom:

  • pomoc stypendialną;
  • możliwość zdobywania wiedzy praktycznej;

 

MISJA

Misją Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki Kraju oraz jednoczącej się Europy.

 

WIZJA

Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów i pracowników:

  • studentom, stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz zdobywanie kwalifikacji zgodnych z potrzebami społecznymi,
  • absolwentom, daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
  • potencjalnym pracodawcom, zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni, stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu, służy poprzez aktywny udział w rozwoju gospodarczym, regionalnym i kulturalnym.