Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opłaty

 Opłaty obowiązują studentów

w roku akademickim 2023/2024:

 

Czesne (rocznie):

Administracja (licencjat) – 4000 zł

Administracja (magisterskie) – 4600 zł, dla absolwentów WSHP w Sandomierzu – 4200 zł

Studia podyplomowe – 1200 – 1500 zł – za semestr w zależności od kierunku.

 

 

Istnieje możliwość opłaty jednorazowej, jak również opłaty w 2, 4 lub 8 ratach w równej wielkości. 

 

 

 

Regulamin zasad pobierania oraz warunków i trybu zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne 

pobierz