Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Działalność naukowa

Działalność naukowa pracowników Uczelni koncentruje się w szczególności na następujących zagadnieniach:

Administracja:

  • ustrój Republiki Szwajcarskiej
  • prawo ochrony środowiska
  • organizacje pozarządowe
  • prawo działalności kulturalnej