Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Konferencje

Do pobrania:

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy i wyzwania w administracji publicznej

Archiwum:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY i WYZWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 Sandomierz, 20 październik 2017 r.

Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNE PROBLEMY i WYZWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki funkcjonowania administracji publicznej w różnych jej aspektach oraz przeprowadzenie dyskusji naukowej dotyczącej wyzwań i problemów administracji.

Do udziału w dyskusji zapraszam naukowców, studentów i praktyków, reprezentujących organy administracji rządowej i samorządowej, jak również wszystkie inne zainteresowane osoby.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do budowania rozwiązań dla prawidłowego, praworządnego i efektywnego funkcjonowania administracji publicznej oraz będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

  1. Problemy i wyzwania administracji publicznej w ujęciu historycznym
  2. Problemy i wyzwania administracji rządowej
  3. Problemy i wyzwania administracji samorządowej
  4. Problemy i wyzwania administracji finansowej i gospodarczej
  5. Problemy i wyzwania administracji społecznej

Konferencja odbędzie się w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej 26 

Opłaty konferencyjne:

  1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 250 zł
  2. Opublikowanie referatu w materiałach konferencyjnych – 150 zł
  3. Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł

 

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:

dr Aneta Stefanek-Dziadosz – tel.  695 426 446

dr Tadeusz Branecki – tel. 501 484 245

 

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa: 16-10-2017 r.

Zgłaszanie abstraktów:  15-11-2017 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 20-10-2017 r. – istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dniu konferencji w kasie uczelni

Planowany termin wydania monografii: grudzień 2017 r.

Konferencja naukowa: październik 2017 r.

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

wshp.uczelnia@gmail.com