Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Obrony 2020/2021

Zarządzenie nr 3/2019/2020

Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przrodniczej Studium Generale Sandomiriense z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) i Pedagogika Specjalna (studia niestacjonarne I stopnia) w roku akademickim 2019/2020   

kliknij i zobacz więcej 

 

Zarządzenie nr 9/2019/2020

Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przrodniczej Studium Generale Sandomiriense z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie  zmiany Zarządzania nr 3/2019/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) i Pedagogika Specjalna (studia niestacjonarne I stopnia) w roku akademickim 2019/2020   

kliknij i zobacz więcej 

 

Zarządzenie dotyczące składu Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 zamieszczone są na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

 

 

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

1.Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:

 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej;
 • strona tytułowa (wg wzoru);
 • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt;
 • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt;
 • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt;
 • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt;
 • poniżej każdego tytułu (rozdziału i podrozdziału) należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt;
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • druk obustronny -lustrzane odbicie;
 • odstęp między wierszami (interlinia): 1,0;
 • margines: strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.;
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów);
 • przypisy powinny być wyjustowane i umieszczone na dole strony, do której się odnoszą;
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
 

2.Dwa egzemplarz pracy dyplomowej (po uzgodnieniu z promotorem i recenzentem) spełniający następujące wymogi:

 • oprawa twarda lub miękka –po uzgodnieniu z Promotorem i Recenzentem
 • oprawa z odpowiednim napisem – Praca: licencjacka, dyplomowa, magisterska
 • strona tytułowa (wg wzoru);
 • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt;
 • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt;
 • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt;
 • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt;
 • poniżej każdego tytułu (rozdziału i podrozdziału) należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt;
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • druk jednostronny;
 • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5;
 • margines: strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.;
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów);
 • przypisy powinny być wyjustowane i umieszczone na dole strony, do której się odnoszą;
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
 

3.Kartę rejestracji pracy dyplomowej.

 

4.Płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opisana czarnym niezmywalnym pisakiem i zawierać: imię, nazwisko, nr albumu.

 

5.Kartę obiegową

 • dziekanat (uregulowane czesne za cały okres studiów, opłata za dyplom 60 zł.)
 • biblioteka główna WSHP (obecnie w dziekanacie)
 
 
 
 

Dokumenty do pobrania dla studentów Administracji pierwszego stopnia:

Dokumenty do pobrania dla studentów Administracji drugiego stopnia:

Dokumenty do pobrania dla studentów Pedagogiki specjalnej pierwszego stopnia:

Życzenia Świąteczne

Holler Box