Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Obrony 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 8/2022/2023

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunku  Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia) w roku akademickim 2022/2023 -kliknij i pobierz

 

 

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

1.Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:

 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej;
 • strona tytułowa (wg wzoru);
 • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt;
 • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt;
 • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt;
 • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt;
 • poniżej każdego tytułu (rozdziału i podrozdziału) należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt;
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • druk obustronny -lustrzane odbicie;
 • odstęp między wierszami (interlinia): 1,0;
 • margines: strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.;
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów);
 • przypisy powinny być wyjustowane i umieszczone na dole strony, do której się odnoszą;
 • proszę usuwać hiperlinki;
 • stosować jednolite numerowanie; 
 • nie zostawiać na końcu linijki pojedynczych liter (np. a, i, w,);
 • usunąć zbędne odstępy przed i po akapicie; 
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).

 

 

2.Dwa egzemplarz pracy dyplomowej (po uzgodnieniu z promotorem i recenzentem) spełniający następujące wymogi:

 • oprawa twarda lub miękka –po uzgodnieniu z Promotorem i Recenzentem
 • oprawa z odpowiednim napisem – Praca: licencjacka, dyplomowa, magisterska
 • strona tytułowa (wg wzoru);
 • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt;
 • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt;
 • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt;
 • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt;
 • poniżej każdego tytułu (rozdziału i podrozdziału) należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt;
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • druk jednostronny;
 • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5;
 • margines: strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.;
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów);
 • przypisy powinny być wyjustowane i umieszczone na dole strony, do której się odnoszą;
 • proszę usuwać hiperlinki;
 • stosować jednolite numerowanie;
 • nie zostawiać na końcu linijki pojedyńczych liter (np. a, i, w,);
 • usunąć zbędne odstępy przed i po akapicie;
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
 

3.Kartę rejestracji pracy dyplomowej.

 

4.Płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opisana czarnym niezmywalnym pisakiem i zawierać: imię, nazwisko, nr albumu.

 

5.Kartę obiegową

 • dziekanat (uregulowane czesne i inne opłaty za cały okres studiów)
 • biblioteka główna WSHP (obecnie w dziekanacie)
 
 
 
 

Dokumenty do pobrania dla studentów pierwszego stopnia:

Dokumenty do pobrania dla studentów drugiego stopnia: