Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Prawa studenta

Należy pamiętać, że studia wiążą się z pewnym zakresem obowiązków. Część z nich jest wpisanych w ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Oto kilka prostymi zasadami w trakcie studiowania.

Student jest obowiązany w szczególności do:

  • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów;
  • składania egzaminów;
  • odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
  • przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni, w tym regulaminu studiów;
  • postępowania zgodnie z treścią ślubowania.

 

 

źródło:http://prawastudenta.edu.pl/