Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Słowo Rektora

 

Szanowni Państwo,

XXI wiek jest stuleciem wyzwań. Szybko zmieniające się stosunku społeczno-gospodarcze, globalizacja i postęp technologiczny sprawiają, że stoją przed nami nowe wyzwania. Płynny rynek pracy i duże migracje ludności powodują, że musimy być gotowi na dostosowanie się do nowych warunków – zarówno w skali makro, jak i mikro. Rozwiązaniem może być dobra edukacja na poziomie akademickim.

Zdobycie gruntownego wykształcenia jest koniecznym warunkiem odnalezienia się w realiach XXI wieku. Istotne jest to, że aby zdobyć wykształcenie, trzeba dokonać wyboru takiej uczelni, która daje propozycję zdobycia pełnego wykształcenia (zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych). Miejscem, które zapewni studentom obycie intelektualne i odpowiednią jakość kształcenia, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej atmosfery i poszanowania jednostki. Taką właśnie szkołą wyższą jest Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu – niepubliczna uczelnia, która na rynku edukacyjnym funkcjonuje już od ponad 24 lat, oferując możliwość studiów wyższych przygotowujących do wejścia na rynek pracy, zmiany specjalizacji zawodowych lub poszerzenia horyzontów czy nabycia nowych umiejętności.

Oferta dydaktyczna WSHP w Sandomierzu dotyczy obecnie studiów niestacjonarnych prowadzonych na dwóch kierunkach: administracja (studia licencjackie i magisterskie), pedagogika specjalna (studia licencjackie).

Prowadzimy ponadto ciekawe studia podyplomowe na kilkudziesięciu kierunkach.

Chcemy, aby nasza oferta stanowiła adekwatną odpowiedź na potrzeby rynku pracy i społeczności regionu. Pragniemy, by nasi absolwenci byli dumni ze swej Alma Mater i zadowoleni z wykształcenia, jakie Uczelnia im zapewniła.

Mam nadzieję, że zainteresują się Państwo studiami na naszej Uczelni. Studiując na WSHP, możecie Państwo studiować w Sandomierzu – pięknym królewskim mieście, przyciągających turystów swoim wielkim urokiem, pięknem przyrody i tajemniczością zabytków będących świadkami dawnych wydarzeń historycznych.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej propozycji i podjęcia studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

                                                         

                                                                                                          Rektor