Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opiekunowie lat

Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2023/2024

I rok – dr Aneta Stefanek-Dziadosz

II rok – mgr Anna Grzywacz

III rok – dr Adam Erechemla prof. WSHP

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2023/2024

I rok – dr Adam Kasprzyk

II rok – dr Małgorzata Kiedrowska