Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Opiekunowie lat

Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2021/2022

I rok – mgr Anna Grzywacz

II rok – mgr Izabela Dzieciuch

III rok – mgr Izabela Dzieciuch

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2021/2022

I rok – dr Małgorzata Kiedrowska

II rok – dr Adam Erechemla prof. WSHP