Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Warunki przyjęcia na studia

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Wstęp na studia jest wolny i decyduje kolejność zgłoszeń 


 Ankieta osobowa (kliknij i pobierz):

 

1. Kandydat na studenta studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową;
 • poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów;
 • poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach);
 • jedną aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci papierowej)
 • aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 • dowodu tożsamości –tylko do wglądu,
 • dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (opłata bezzwrotna)

2. Kandydat na studenta studiów drugiego stopnia zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów;
 • poświadczona przez uczelnię kserokopia indeksu- tylko w przypadku studiów ukończonych przed 1 stycznia 2005 r. – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów;
 • jedną aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci papierowej);
 • aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej);
 • dowodu tożsamości –tylko do wglądu,
 • dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (opłata bezzwrotna)

Dokumenty można składać:

 1. korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie za potwierdzeniem odbioru;
 2. za pośrednictwem poczty e-mail;
 3. osobiście 

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2 można złożyć w formie kserokopii lub skanu, z obowiązkiem w przedłożenie oryginałów.

 

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

Mickiewicza 9/20

27-600 Sandomierz

 

Adres do korespondencji z pośrednictwem e-mail:

wshp.rekrutacja@gmail.com

 

Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać pod nr tel.

15 832 60 81,  530 093 741 

 

 

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 9/20, 27-600 Sandomierz. Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, jak również każdy z kandydatów na  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.