Zeszyty Naukowe WSHP

Redakcja:

Prof. dr hab. Tadeusz Studziński, Prof. dr hab. Jan Zalewa, Dr hab. Ivan Pankiewicz, Dr Tadeusz Branecki, Dr Adam Erechemla (red. nacz.), Dr Krzysztof Księski, Dr Sebastian Kwiecień

Podstawowa działalność wydawnicza Uczelni. Zeszyty zostały reaktywowane na początku 2016 roku. Jest to cykl wydawnictw naukowych prezentujący artykuły naukowe pracowników i współpracowników Uczelni. Jak dotąd ukazały się następujące tomy:

A. Erechemla (red.), Zeszyty Naukowe WSHP nr 1. Varia, Sandomierz 2016, ss. 184.

A. Erechemla (red.), Zeszyty Naukowe WSHP nr 2. Pedagogika, Sandomierz 2016, ss. 176.