Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Publikacje

Nowość 

Zeszyty Naukowe WSHP nr 1/2020. Pedagogika

Redaktor numeru: dr Adam Erechemla prof. WSHP, dr Małgorzata Kiedrowska

Sandomierz 2020

 

 

Zeszyty Naukowe WSHP nr 2/2019. Pedagogika

Redaktor numeru: dr Adam Erechemla prof. WSHP, dr Adam Kasprzyk

Sandomierz 2019

 

 

Zeszyty Naukowe WSHP nr 1/2019. Administracja

Redaktor numeru: dr Adam Kasprzyk, dr Adam Erechemla prof. WSHP, 

Sandomierz 2019

 

 

Wartości w edukacji szkolnej. Literatury szkolne i blog jako nośniki wartości

dr Bożena Krupa prof. WSHP

Sandomierz 2019

 

 

Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja

dr Adam Erechemla prof. WSHP (red.)

Sandomierz 2018

 

 

Teoria wychowania fizycznego

dr Jacek Kulpiński 

 Sandomierz 2018

 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce z sektora prywatnego i publicznego w świetle finansowych aspektów ich funkcjonowania.

   mgr Monika Hara-Pałkowska (red.)

   Sandomierz 2018

 

 

Wybrane problemy współczesnej administracji

dr Adam Erechemla prof. WSHP (red.), dr Tadeusz Branecki prof. WSHP

Sandomierz 2018

 

ZESZYTY NAUKOWE WSHP

Redakcja:  Prof. dr hab. Tadeusz Studziński, Prof. dr hab. Jan Zalewa, Dr hab. Ivan Pankiewicz, Dr Tadeusz Branecki, Dr Adam Erechemla (red. nacz.), Dr Bożena Krupa, Dr Krzysztof Księski, Dr Sebastian Kwiecień, Dr Adam Kasprzyk, Dr Małgorzata Kiedrowska.

Podstawowa działalność wydawnicza Uczelni -Zeszyty zostały reaktywowane na początku 2016 roku. Jest to cykl wydawnictw naukowych prezentujący artykuły naukowe pracowników i współpracowników Uczelni. Jak dotąd ukazały się następujące tomy:

 

 Zeszyty Naukowe WSHP nr 1. Varia

   A. Erechemla (red.)

   Sandomierz 2016, s. 184.

 

 Zeszyty Naukowe WSHP nr 2. Pedagogika

   A. Erechemla (red.), B. Krupa (red.)

   Sandomierz 2016, s. 176.

 

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 3. Varia

   A. Erechemla (red.), M.Kiedrowska (red.)

   Sandomierz 2017, s. 344.

 

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 4. Pedagogika

   A. Kasprzyk (red.), A. Erechemla prof. WSHP (red.)

   Sandomierz 2018, s. 188.

 

Zeszyty Naukowe WSHP nr 1/2019. Administracja

   A. Kasprzyk (red.), A. Erechemla prof. WSHP (red.)

   Sandomierz 2019, s. 152.

 

Zeszyty Naukowe WSHP nr 2/2019. Pedagogika

  A. Erechemla prof. WSHP (red.), A. Kasprzyk (red.)

  Sandomierz 2019, s. 144.

 

 INNE WYDAWNICTWA UCZELNI:

 (Nie)Bezpieczeństwo Współczesne wymiary zjawiska

  A. Erechemla (red.), T. Branecki (red.), K. Księski (red.)

   Sandomierz 2016, s.184.

 

Wybrane problemy współczesnej administracji

   A. Erechemla (red.), T. Branecki (red.)

   Sandomierz 2018, s. 234.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce z sektora prywatnego i publicznego w świetle finansowych aspektów ich funkcjonowania

   M. Hara-Pałkowska (red.)

   Sandomierz 2018, s. 452.

 

Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja

   A. Erechemla prof. WSHP (red.)

   Sandomierz 2018, s. 163.

 

–Teoria wychowania fizycznego

   J. Kulpiński 

   Sandomierz 2018, s. 290

 

Wartości w edukacji szkolnej. Literatury szkolne i blog jako nośniki wartości

   B. Krupa

   Sandomierz 2019, s. 232.

 

 

Do pobrania: 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy i wyzwania w administracji publicznej