Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Publikacje

Nowość 

Bez nazwy 1

Zeszyty Naukowe WSHP

Redakcja:  Prof. dr hab. Tadeusz Studziński, Prof. dr hab. Jan Zalewa, Dr hab. Ivan Pankiewicz, Dr Tadeusz Branecki, Dr Adam Erechemla (red. nacz.), Dr Bożena Krupa, Dr Krzysztof Księski, Dr Sebastian Kwiecień, Dr Adam Kasprzyk, Dr Małgorzata Kiedrowska.

Podstawowa działalność wydawnicza Uczelni -Zeszyty zostały reaktywowane na początku 2016 roku. Jest to cykl wydawnictw naukowych prezentujący artykuły naukowe pracowników i współpracowników Uczelni. Jak dotąd ukazały się następujące tomy:

Erechemla (red.)

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 1. Varia,

Sandomierz 2016, s. 184.

Erechemla (red.)

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 2. Pedagogika,

Sandomierz 2016, s. 176.

Erechemla (red.), B. Krupa (red.)

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 3. Varia,

Sandomierz 2017, s. 344.

Erechemla (red.), M.Kiedrowska (red.)

– Zeszyty Naukowe WSHP nr 4. Pedagogika,

Sandomierz 2018, s. 188.

Kasprzyk (red.), A. Erechemla prof. WSHP (red.)

Zeszyty Naukowe WSHP nr 1/2019. Administracja,

Sandomierz 2019, s. 152.

 INNE WYDAWNICTWA UCZELNI:

Erechemla (red.), T. Branecki (red.), K. Księski (red.)

– (Nie)Bezpieczeństwo Współczesne wymiary zjawiska,

Sandomierz 2016, s.184.

Erechemla (red.), T. Branecki (red.),

Wybrane problemy współczesnej administracji,

Sandomierz 2018, s. 234.

Hara-Pałkowska (red.)

–Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce z sektora prywatnego i publicznego                    w świetle finansowych aspektów ich funkcjonowania.

Sandomierz 2018, s. 452

Erechemla prof. WSHP (red.)

Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja,

Sandomierz 2018, s. 163.

Kulpiński

–Teoria wychowania fizycznego,

Sandomierz 2018, s. 290

Krupa

Wartości w edukacji szkolnej. Literatury szkolne i blog jako nośniki wartości.               Sandomierz 2019, s. 232.

Do pobrania: 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy i wyzwania w administracji publicznej