Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Placówki praktyk pedagogicznych

 

PLACÓWKA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

– Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu

Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach 

– Radość Życia. Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

 

Przykład dobrej praktyki

– Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Przykład dobrej praktyki Koprzywnica

 

1