Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Organizacja roku akademickiego

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

z dnia 30 września 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu studiów WSHP w związku z § 15 ust. 3 Regulaminu studiów WSHP (wchodzącego w życie od 1 października 2020 –Zarządzenie Rektora nr 22/2019/2020 z dnia 25 września 2020 r.) ustalam co następuje:

 

1

Rok akademicki 2020/2021 w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. i obejmuje:

 1. SEMESTR ZIMOWY

 – trwa od 1 października 2020 r. do 26 lutego 2021 r., w tym:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 20 grudnia 2020 r.
 • przerwa świąteczna – od 21 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 7 lutego 2021 r.
 • zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 8 do 14 lutego 2021 r.
 • zimowa sesja poprawkowa – od 15 do 26 lutego 2021 r.
 • przerwa międzysemestralna – od 27 lutego do 5 marca 2021 r.
 1. SEMESTR LETNI

– trwa od 6 marca do 30 września 2021 r., w tym:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 6 do 28 marca 2021 r.
 • przerwa świąteczna – od 29 marca do 8 kwietnia 2021 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 9 kwietnia do 13 czerwca 2020 r.
 • letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 14 do 27 czerwca 2021 r.
 • letnia sesja poprawkowa – od 17 do 30 września 2021 r.
 1. WAKACJE LETNIE

trwają od 1 lipca do 16 września 2021 r.

 

2

Letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna dla studentów III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia na kierunku Administracja oraz dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna trwa od dnia 21 maja do dnia 6 czerwca 2021 roku.

 

3

Opracowanie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych, uwzględniającej w stosownym zakresie niniejszy plan organizacji roku akademickiego powierzam osobie upoważnionej.

 

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

 

 

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

– kliknij i dowiedz się więcej 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

ZARZĄDZENIE NR  1/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

Zarządzenie Rektora WSHP -Organizacja roku akademickiego 2018-2019