Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje:

 

SEMESTR ZIMOWY

– trwa od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października 2022 r. do 18 grudnia 2022 r.

2) przerwa świąteczna – od 19 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 30 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.

5) zimowa sesja poprawkowa – od 13 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r.

6) przerwa międzysemestralna – od 20 lutego 2023 r. do 2 marca 2023 r.

 

SEMESTR LETNI

– trwa od 3 marca 2023 r. do 30 września 2023 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 3 marca 2023 r. do 2 kwietnia 2023 r.

2) przerwa świąteczna – od 3 kwietnia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 14 kwietnia 2023 r. do 11 czerwca 2023 r.

4) letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 12 czerwca 2023 r. do 25 czerwca 2023 r.

5) letnia sesja poprawkowa – od 18 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

 

WAKACJE LETNIE

-od 26 czerwca 2023 r. do 17 września 2023 r.

 

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 1/2022/2022 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu