Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

 

SEMESTR ZIMOWY

– trwa od 1 października 2021 r. do 20 lutego 2022 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 19 grudnia 2021 r.

2) przerwa świąteczna – od 20 grudnia 2021 r. do 6 stycznia 2022 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 30 stycznia 2022 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

5) zimowa sesja poprawkowa – od 14 do 20 lutego 2022 r.

6) przerwa międzysemestralna – od 21 lutego do 3 marca 2022 r.

 

SEMESTR LETNI

– trwa od 4 marca do 30 września 2021 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 4 marca do 10 kwietnia 2022 r.

2) przerwa świąteczna – od 11 do 21 kwietnia 2022 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 22 kwietnia do 12 czerwca 2022 r.

4) letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 13 do 26 czerwca 2022 r.

5) letnia sesja poprawkowa – od 16 września do 30 września 2022 r.

 

WAKACJE LETNIE

-od 27 czerwca do 15 września 2021 r.

 

 

 

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 1/2021/2022 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

 

ARCHIWUM

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR  1/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

 

Zarządzenie Rektora WSHP -Organizacja roku akademickiego 2018-2019