Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wytyczne do prac

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:

  • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
  • strona tytułowa (wg wzoru)
  • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt
  • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt
  • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt.
  • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt
  • druk obustronny (lustrzane odbicie)
  • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.
  • interlinia 1,0
  • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
 
 
 

Dokumenty do pobrania 

Strona tytułowa wzór

Oświadczenie autora odnośnie samodzielnego napisania pracy

Karta rejestracji pracy dyplomowej