Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wytyczne do prac

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:

 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • nazwy rozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 14 pkt
 • nazwy podrozdziałów: czcionka pogrubiona – Times New Roman – 12 pkt
 • tekst pracy: czcionka – Times New Roman – 12 pkt.
 • przypisy: czcionka – Times New Roman – 10 pkt
 • druk obustronny (lustrzane odbicie)
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa, góra, dół – 2,5 cm.
 • interlinia 1,0
 • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).
 • płytę CD nagraną w formacie RTF lub PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opisana czarnym niezmywalnym pisakiem i zawierać: imię, nazwisko, nr albumu.
 
 
 

Dokumenty do pobrania 

Strona tytułowa wzór

Oświadczenie autora odnośnie samodzielnego napisania pracy

Karta rejestracji pracy dyplomowej